شرایط و ظوبط استفاده

1- مالکیت این سایت کاملا مستقل بوده و هیچ گونه ارتباطی به سازمانهای مهندسی کشور و استانها و شهرداری ها و غیره ندارد.

2- هدف این سایت تمرکز بخشیدن به صنعت ساختمان و فعالان این حوزه بوده و عضویت در این سایت جنبه تبلیغاتی دارد.